หน้าแรก

 Update : ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป

 คุณครูทุกท่านสามารถเข้าระบบ E-score โดยใช้ Email ชื่อของท่าน
 ที่เป็น @taweethapisek.ac.th เข้าดูคะแนนได้แล้ว
 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
 1) Email และรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบเป็นความลับ ห้ามให้นักเรียนหรือบุคคลอื่น ทราบโดยเด็ดขาด
 2) ระบบนี้เป็นระบบภายในต้องใช้ Email @taweethapisek.ac.th ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีมอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระเข้าถึงเท่านั้น หรือ Email ที่โรงเรียนสร้างให้ท่าน
 3) ท่านสามารถดูคะแนนได้เฉพาะภายในกลุ่มสาระที่สังกัดเท่านั้น ไม่สามารถเข้าดูกลุ่มสาระอื่นได้
 3) ่ท่านสามารถเข้าถึงระบบได้ โดย www.taweethapisek.ac.th/escore หรือลิงค์สำรอง www.gg.gg/tpescore

ปฏิทินโรงเรียน