งานสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการ Google Apps for Education สำหรับบุคลากรโรงเรียนทวีธาภิเศกเพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร การจัดการเรียนการสอน และบริการอื่นๆ บน Cloud

สำหรับ Google Apps สามารถใช้บริการ ต่างๆได้ดังนี้

Drive: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์
Classroom: ชุดเครื่องมือการสร้างและเก็บงานสำหรับการเรียนการสอน
Gmail: บริการอีเมล
Docs, Sheets, Slides :ชุดเครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์
Sites: ชุดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
Google+,Google Groups : บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่างๆ  ของ Google Apps  คลิกที่นี่

 

google1 google2

หลังจากลงทะเบียนแล้วรอประมาณ 2-3 วัน จะมีการแจ้ง User และ Password ของท่าน

tgoogle
stdgoogle

 

คู่มือการใช้งาน

 

Share Button