คลิกเพื่อฟังและ Download 

เพลงค่านิยม 12 ประการ

 เนื้อเพลงค่านิยม 12 ประการ
 เพลงค่านิยม 12 ประการ โดย สุรภัทร วิเศษนอก (Birthday output Stereo out)
 ดนตรี Sound เพลงค่านิยม 12 ประการ  (output Stereo out)

ชุดศีลห้า 
 เนื้อเพลงชุดศีลห้า 
 Sound ดนตรีชุดเพลงศีลห้า 14 เพลง

 


 

รวมพลเพลงศีล 5

 

1.ปฐมบทโครงการรักษาศีล 5

2. ปกติมนุษยธรรม

3.ศีล 5เป็นเยี่ยมในโลก

4. มนุษย์เต็มร้อย

5.ศีล 5 พัฒนาคน

6.มนุษย์เต็มร้อย

 

7.แทนคุณทั้งสิ้นด้วยศีล 5

8.หญิงงามด้วยศีลธรรม

9.ชายงามด้วยศีลธรรม

10.ศีล5มาจากความรัก

11.สำนึกดีมีศีล 5

12. มาร่วมฟิื้นคืนศีลธรรม

13.ผลดีเมื่อมีศีล 5

14.มีศีลข้อ 5 คุณค่าคนยังเหลือ

 

Share Button