แจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3)
สำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ
“VACC 2 School” ครบ 2 เข็ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
***********************************
กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:00-14:00 น.
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
อาคาร CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยนักเรียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบวันและเวลานัดหมาย
เข้ารับการฉีดวัคซีนหรือเข้าระบบเพื่อเลือกวันและเวลานัดหมาย
ที่นักเรียนสะดวกเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมลงนามยินยอม
เข้าร่วมโครงการ และบันทึก QR Code เพื่อนำมาใช้เข้ารับวัคซีน
ได้ทาง
************************************************
เว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th
************************************************
ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เลือกเมนู “โครงการ VACC 2 School ตรวจสอบนัดหมายลำดับ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม”
2. ระบุเลขที่บัตรประชาชนของเด็กและเยาวชน กด “ค้นหา”
จะปรากฏข้อมูลลงทะเบียน
3. เลือกปุ่มสีฟ้า “ข้อมูลลงทะเบียน” ยืนยันตัวตันด้วยวันเดือนปีเกิด (ddmmyyyy เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2500 ให้กรอก 01012500)
4. ผู้ปกครองและนักเรียนลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ
ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
5. หน้าจอจะแสดงวันและช่วงเวลาที่ได้รับนัดหมายเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
(หากท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าว หรือยังไม่ได้ทำการเลือกวันนัด
สามารถคลิกเพื่อเลือกช่วงวันและเวลาที่สะดวก)
6. บันทึก QR Code เพื่อนำมาติดต่อรับวัคซีนตามรอบเวลาที่กำหนด
************************************************
หมายเหตุ : หลังจากได้รับ QR Code แล้วให้นักเรียนทำแบบประเมินอาการหลังการฉีดเข็มที่ 1-2 ด้วยนะครับ
************************************************
โครงการ “VACC 2 School” เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ระดับภูมิคุ้มกัน
ความปลอดภัยและอุบัติการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) เข็มที่สามในอาสาสมัครอายุ 10 – 17 ปี
ในประเทศไทย” ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 201/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
************************************************
 
Share Button
การเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) สำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School” ครบ 2 เข็ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *