ประกาศผลการกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด


ประกวดวาดภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

รางวัลที่ 1 เจษฎาพร จิรันดรวัฒนากุล  ม.3/1

รางวัลที่ 2 วิทวัส อ่อนนุ่ม  ม.3/1

รางวัลที่ 3 ภีมะณัฐ ภุมมา ม. 1/10

***************************************************

ประกวดคำขวัญห้องสมุด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3

รางวัลที่ 1 ณัฏฐกิตติ์  สมนาม  ม. 3/11

รางวัลที่ 2 ชญานิน  นุ่มสะคราญ  ม.3/2

รางวัลที่ 3 อิทธิพล  พนาสิทธิ์สกุล  ม.1/11

รางวัลชมเชย

1.ดนัสวิน  ภัทรวรธ์ญญ์  ม.3/11

2.ชลาธิป  นากาจีม่า  ม.1/1

3.ธุวพัส  ชาญณรงค์  ม.1/1

ประกวดคำขวัญห้องสมุด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6

รางวัลที่ 1 นภัทร  สุวรรณรัตน์  ม.6/8

รางวัลที่ 2 ภูวดล  ลีลาเกียรติวนิช  ม.5/3

รางวัลที่ 3 วิริยะ  หวันวิเศษ  ม.6/5

รางวัลชมเชย

1.สงกรานต์  เชียรวงศ์  ม.6/7

2.เขษมศักดิ์  สงวนสิทธิอนันต์  ม.6/6

3.ปิติภัทร  ปุยแก้ว  ม.6/7

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลติดต่อ 0867856150

 

Share Button
ประกาศผลการกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *