ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึ…

Share Button
ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา…

Share Button
ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/…

Share Button
ประกาศคะแนนเก็บกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคะแนนเก็บกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

งานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนทว…

Share Button
กำหนดการรับนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับนักเรียนม.1 และม.4 ปีการศึกษา…

Share Button
ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ของโรงเรียนทวีธาภิเศก ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ของโรงเรียนทวีธาภิเศก ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

Share Button
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2563

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 / 2563

  ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 …

Share Button
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

  ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 …

Share Button
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึ…

Share Button
แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ Covid19 สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ Covid19 สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิ…

Share Button
Page 1 of 812345...Last »