แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 4

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 4

Share Button
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 3

แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 3

Share Button
ปิดสถานศึกษา กรณีนักเรียนตรวจพบ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ปิดสถานศึกษา กรณีนักเรียนตรวจพบ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศ…

Share Button
แนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน (เงินจากภาครัฐ 2,000 บาท)

แนวทางการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนักเรียน (เงินจากภาครัฐ 2,000 บาท)

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน เรื่อง เงินช่วยเห…

Share Button
ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี…

Share Button
แนวทางการจ่ายค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจ่ายค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการจ่ายค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเ…

Share Button
แนวทางการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวทางการรับใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Share Button
แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แนวปฎิบัติการใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Share Button
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Share Button