ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิ…

Share Button
ประกาศผล 0 , ร , มส , มผ และ ขส  (1/2561)

ประกาศผล 0 , ร , มส , มผ และ ขส (1/2561)

ประกาศผล 0 , ร , มส , มผ และ ขส (1/2561)

Share Button
ประกาศผล 0 , ร , มผ , มส และ ขส ภาคเรียนที่ 1/60

ประกาศผล 0 , ร , มผ , มส และ ขส ภาคเรียนที่ 1/60

ประกาศผล 0 , ร , มผ , มส และ ขส ภาคเรียน…

Share Button
ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึก…

Share Button
ประกาศ 0 , ร มส , มผ , ขส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 0 , ร มส , มผ , ขส ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 0 , ร มส , มผ , ขส ภาคเรียนที่ 2 …

Share Button
ประกาศแผนการเรียน ม.3 ต่อ ม.4  ปีการศึกษา 2560

ประกาศแผนการเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแผนการเรียน ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา…

Share Button
ประกาศ 0 , ร , มส ,มผ และ ขส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 0 , ร , มส ,มผ และ ขส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศ 0 , ร , มส , มผ , และ ขส ภาคเรียน…

Share Button
ประกาศผลซ่อม ครั้งที่  2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2559

ประกาศผลซ่อม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

Share Button
ประกาศผลสอบภาคปลายเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558

ประกาศผลสอบภาคปลายเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Share Button
ประกาศผลซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

Share Button