โครงการ TP Smart Click

โครงการ TP Smart Click

ประชาสัมพันธ์ โครงการ TP Smart Click ขอเ…

Share Button
การเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3)  สำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ  “VACC 2 School” ครบ 2 เข็ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (เข็ม 3) สำหรับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School” ครบ 2 เข็ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มกร…

Share Button
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2565

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี2565

  ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม…

Share Button
การประกวดร้องเพลงสากล TP Singing Contest “Listen to My Voice” 2021

การประกวดร้องเพลงสากล TP Singing Contest “Listen to My Voice” 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกา…

Share Button
กิจกรรม TP Christmas Photo Challenge 2021

กิจกรรม TP Christmas Photo Challenge 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิ…

Share Button
มาตรการประเมินและคัดกรองนักเรียน ก่อนมาเรียนแบบ ON-SITE

มาตรการประเมินและคัดกรองนักเรียน ก่อนมาเรียนแบบ ON-SITE

โรงเรียนทวีธาภิเศก แจ้งมาตรการประเมินและ…

Share Button
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวัน…

Share Button
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Share Button
กำหนดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Share Button
“Growing My Strengths”  ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร Online Workshop จาก Learn O Life ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

“Growing My Strengths” ค้นหาและพัฒนาจุดแข็ง สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร Online Workshop จาก Learn O Life ให้ชีวิตเลือกถูกทาง

“Growing My Strengths” ค้นหา…

Share Button