พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561

Share Button
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นม.3 ปีการศึกษา 2561

Share Button
ทวีธาฯร่วมยินดีกับครูไวรุต และครูอมรรัตน์  ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผ.อ.

ทวีธาฯร่วมยินดีกับครูไวรุต และครูอมรรัตน์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผ.อ.

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม และ 4 มีนาคม 2562 ค…

Share Button
ภาพกิจกรรมค่ายลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมค่ายลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2561

Share Button
ภาพ“รวมใจน้อง คล้องใจพี่” อำลาพี่ชายคนโตแห่งรั้วเขียวขาว ประจำปีการศึกษา 2561

ภาพ“รวมใจน้อง คล้องใจพี่” อำลาพี่ชายคนโตแห่งรั้วเขียวขาว ประจำปีการศึกษา 2561

Share Button
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรมเปิดบ้านทวีธาภิเศก ปีการศึกษา 2561

Share Button
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารและครู ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2562

Share Button