กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมค่ายผู้นำและสารวัตรนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมค่ายผู้นำและสารวัตรนักเรียน

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2559 กลุ่มบริห…

Share Button
พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

               เมื่อวันที่ 15 กันยา…

Share Button
นักเรียนทวีธาภิเศกนำเสนอโครงงานวิทยาศตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปี 2559

นักเรียนทวีธาภิเศกนำเสนอโครงงานวิทยาศตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ประจำปี 2559

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559 นักเรียนโครงกา…

Share Button
มอบรางวัล “เพชรคณิตทวีธา” เนื่องในงานสัปดาห์คณิตศาสตร์

มอบรางวัล “เพชรคณิตทวีธา” เนื่องในงานสัปดาห์คณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯ ค…

Share Button
ศูนย์พัฒนาวิชาการการงานอาชีพฯ สพม.1 จัดอบรม “การแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน”

ศูนย์พัฒนาวิชาการการงานอาชีพฯ สพม.1 จัดอบรม “การแก้ปัญหาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน”

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ศูนย์พัฒนาวิชาการ…

Share Button
กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศา…

Share Button
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีฯ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม2559  โครงก…

Share Button
กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา  2559

กิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสว…

Share Button
กลุ่มสาระฯ สังคมฯ และภาษาต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระฯ สังคมฯ และภาษาต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระฯ สั…

Share Button
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบความรู้ระดับนานาชาติวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 19 (ประเทศไทย)

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดทดสอบความรู้ระดับนานาชาติวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาครั้งที่ 19 (ประเทศไทย)

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียน…

Share Button
Page 20 of 22« First...10...1819202122