พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

Share Button
นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  จากคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

Share Button
กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

กิจกรรมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

Share Button
อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพครู หัวข้อ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

Share Button
ค่ายคิดใหม่ ทำใหม่ หัวใจเขียวขาว

ค่ายคิดใหม่ ทำใหม่ หัวใจเขียวขาว

Share Button
พิธีเทอดพระเกียรติ วางพวงมาลาถวายราชสักการะราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีเทอดพระเกียรติ วางพวงมาลาถวายราชสักการะราชสดุดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share Button
พิธีมอบรับรางวัลคนดีศรีทวีธา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบรับรางวัลคนดีศรีทวีธา ประจำปีการศึกษา 2563

Share Button