ปีการศึกษา 2559

พิธีวางพานพุ่มสักการะ รัชกาลที่ 5 ในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนทวีธาภิเศก 19 กรกฎาคม 2559 19/07/2559
 คืนสู่เหย้าชาวทวีธาภิเศก 2559  19/07/2559
 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน  19/07/2559
 พิธีมอบทุนการศึกษา 2559   15/07/2559]
121ปี ทวีธา  
 คืนสู่เหย้าชาวทวีธาภิเศก 2559   17/07/2559
 รด.จิตอาสาฯ  27/07/2559
 วันอาเซียน 2559  08/08/2559
 วันแม่แห่งชาติ 2559  12/08/2559
 วันวิทยาศาสตร์ Sci Idol   18/08/2559
วันวิทยาศาสตร์ 2559 18/08/2559
 พิธีสวนสนาม  
 มอบเกียรติบัตรสัปดาห์คณิตศาสตร์  30/08/2559
พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ 2559 15/09/2559
ค่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE 2559 -5/10/2559
ปิยมหาราชาภิสดุดี 2559 23/10/2559
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช1 3/11/2559
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2  
ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 9/12/2559
ค่ายลูกเสือระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559 9/12/2559
อบรม interactive learning  18/12/2559
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 29/12/2559
บริจาคโลหิต 2559 10/01/2560
Day trip 2/2559 ห้องเรียนพิเศษ SMTE 11/01/2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 13/01/2560
TP SMTE MEETING #1  13/01/2560
Chinese day  2017 27/01/2560
ต้อนรับรองผู้อำนวยการชิตชัย  06/02/2560
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการณรงค์  07/02/2560
กิจกรรมอำลาม.6 15/02/2560
ประเมินทบทวน ประกันคุณภาพภายใน 2559 23/03/2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.6 [31/03/2560] #1  31/03/2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.6 [31/03/2560] #2     31/03/2560
 ปีการศึกษา 2560  
ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัว ม.1 2560 20/04/2560
ทวีธามหาสงกรานต์ 2560  22/04/2560
ค่ายผู้นำเยาวชนสมานฉันท์ – จิตอาสากองทัพเรือ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2  28/04/2560
ปฐมนิเทศนักเรียนม. 1 2560 04/05/2560
ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE และ MEP ชั้นม.1 และ 4 20/05/2560
กิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์  23/05/2560
กิจกรรมถวายตัวเป็นคนของพระราชา  29/05/2560
10 นาทีทวีปัญญา :วิทยาศาสตร์ 26/05/2560
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  01/06/2560
10 นาทีทวีปัญญา :การงานอาชีพและเทคโนโลยี 02/06/2560
 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  05/06/2560
 ต้นดอกแก้วและคัดเลือกต้นแบบสุภาพบุรุษทวีธาฯ  06/06/2560

 

รวบรวมโดยงานสารสนเทศ