รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูก…

Share Button
เลื่อนการประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เลื่อนการประเมินผลการเรียนรู้ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

Share Button
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา2564

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง การเปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง การเปิดสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม :: การจัดการเรี…

Share Button
แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศกในช่วงระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศกในช่วงระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

Share Button
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

Share Button
คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google…

Share Button
Page 1 of 812345...Last »