ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

                 ตามที่  โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์  2562 และได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2562

                 บัดนี้ โรงเรียนทวีธาภิเศก ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ และพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  มีนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

ดูรายชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ดูรายชื่อโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program

นักเรียนผู้สมัครสอบทุกคนมามารถตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกได้ที่ ด้านล่างนี้

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัว ที่ ห้องประชุมเพชรดอกแก้ว  โรงเรียนทวีธาภิเศก       ในวันพุธที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  09.00 – 16.30 น.  เพื่อรับเอกสารการมอบตัว รับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบตัวนักเรียน และนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวพร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ถ้ามีนักเรียนสละสิทธิ์จะเรียกตามลำดับคะแนน)

Share Button
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *