ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2563  

ไฟล์ประกาศ ม.1 >>  “ประกาศผลการสอบคัดเลือกม.1”

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้
1. รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ผ่านเว็ปไซต์ http://www.admission.taweethapisek.ac.th/
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563
2. กรอกข้อมูลในเอกสารมอบตัวและเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว ผ่านเว็ปไซต์ http://www.admission.taweethapisek.ac.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563
3. มอบตัวนักเรียน ในช่วงวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลา 80 พรรษา มหาราช โรงเรียนทวีธาภิเศก (ตามวันและเวลาในประกาศที่แนบมาด้วย) เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัว ได้แก่
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
2) สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และผู้ปกครอง  
3) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน : ปพ.1 (Transcript) ฉบับจริง 
4) สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
หากไม่รายงานตัว และมามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

Share Button
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ประเภทสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *