ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่  โรงเรียนทวีธาภิเศก  ได้เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563  มีนักเรียนเป็นผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ตามบัญชีรายชื่อ แนบท้ายประกาศนี้

>> ไฟล์ประกาศ “ข้อความประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  1. ประเภทความสามารถพิเศษ   >> ไฟล์ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ความสามารถพิเศษ 
  2. ประเภทสอบคัดเลือก >> ไฟล์ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

  1. ประเภทความสามารถพิเศษ   >> ไฟล์ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ความสามารถพิเศษ
  2. ประเภทสอบคัดเลือก >> ไฟล์ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

 

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศ หากไม่มาสอบตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนดำเนินการตามประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการกับโรงเรียนทวีธาภิเศก อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนและผู้ปกครอง จะต้องผ่านจุดคัดกรอง และรับ-ส่ง หรือรอนักเรียนในจุดที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น

  

 

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *