ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

  ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 …

Share Button
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึ…

Share Button
แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ Covid19 สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ. ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อ Covid19 สำหรับนักเรียนและครูผู้สอน

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิ…

Share Button
ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนทวีธาภิเศก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา…

Share Button
ระบบตรวจสอบคะแนนและประกาศผล ระบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ระบบมอบตัวนักเรียน

ระบบตรวจสอบคะแนนและประกาศผล ระบบรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ ระบบมอบตัวนักเรียน

ระบบประกาศผลคะแนน และผลการคัดเลือก https…

Share Button
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าช้ันเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึก…

Share Button
ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศ ผลการเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

ขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิ…

Share Button
แจ้งยกเลิก กำหนดการกิจกรรมโรงเรียน

แจ้งยกเลิก กำหนดการกิจกรรมโรงเรียน

Share Button
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

Share Button
แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

แผนการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทวีธาภิเศก

Share Button
Page 1 of 712345...Last »