ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง การเปิดสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง การเปิดสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม :: การจัดการเรี…

Share Button
แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศกในช่วงระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศกในช่วงระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

Share Button
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๒)

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

Share Button
คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google…

Share Button
ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

Share Button
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศ…

Share Button
Page 1 of 812345...Last »