ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

Share Button
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศ…

Share Button
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด…

Share Button
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง รับ…

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการและน้ำดื่มโรงเรียนทวีธาภิเศก

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ประมูลร้านค้าสวัสดิการและน้ำดื่มโรงเรียนทวีธาภิเศก

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก เรื่อง ประมูลร้…

Share Button
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไวรัส COVID19

ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไวรัส COVID19

Share Button
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึก…

Share Button
ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก มาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก มาตรการป้องกัน ป้องปรามที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

Share Button
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ

Share Button
Page 1 of 712345...Last »