ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

>> ดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบรายชื่อ&n…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยการสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยการสอบคัดเลือก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ปีการศึกษา 2562

          &nbsp…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

          &nbsp…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

          ตามที…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

          ตามที…

Share Button
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562

          ตามที…

Share Button
ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 และ 6 ที่ต้องเรียนซ้ำรายวิชา

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.3 และ 6 ที่ต้องเรียนซ้ำรายวิชา

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ต…

Share Button
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึก…

Share Button
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึก…

Share Button
ประกาศผล 0 ร มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ประกาศผล 0 ร มส และ มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระดับชั…

Share Button
Page 3 of 1912345...10...Last »