การสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

การสอบภาคทฤษฎี นศท. ชั้นปีที่ 3-5 ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

Share Button
รางวัลครูดีศรีทวีธา ครูผู้สร้างดีเด่น

รางวัลครูดีศรีทวีธา ครูผู้สร้างดีเด่น

>> รายละเอียดกิจกรรมรางวัลครูผู้สร…

Share Button
คืนเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คืนเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click!! &nb…

Share Button
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Share Button
นโยบายของโรงเรียนทวีธาภิเศก  สำหรับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน ในการเรียนออนไลน์ และการเรียนปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นโยบายของโรงเรียนทวีธาภิเศก สำหรับการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน ในการเรียนออนไลน์ และการเรียนปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นโยบายของโรงเรียนทวีธาภิเศก สำหรับการลดภ…

Share Button
คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจงการชำระเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2563

>>ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม<&l…

Share Button
ขอแสดงความยินดี ลญ.ศุภณัฐ ชาญศิขริน และ ลญ.ธนสาร คุ้มครองสุข(สำรองอันดับที่ 3) ได้คัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

ขอแสดงความยินดี ลญ.ศุภณัฐ ชาญศิขริน และ ลญ.ธนสาร คุ้มครองสุข(สำรองอันดับที่ 3) ได้คัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์

Share Button
ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไวรัส COVID19

ประกาศ ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เพื่อป้องกันไวรัส COVID19

Share Button
ประกาศเพิ่มเติม การสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ประกาศเพิ่มเติม การสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ

Share Button
แจ้งยกเลิก กำหนดการกิจกรรมโรงเรียน

แจ้งยกเลิก กำหนดการกิจกรรมโรงเรียน

Share Button
Page 1 of 1912345...10...Last »