การประชุมคณะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.1

การประชุมคณะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.1

Share Button
กิจกรรมรับนักเรียนสู่บ้านหลังที่สอง  ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรับนักเรียนสู่บ้านหลังที่สอง ปีการศึกษา 2562

Share Button
ศูนย์เทคโนโลยีฯ จัดอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เทคโนโลยีฯ จัดอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์

Share Button
อบรมครู การใช้ Application ทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

อบรมครู การใช้ Application ทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

Share Button
Page 1 of 1712345...10...Last »