กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Share Button
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

Share Button
คืนเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คืนเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click!! &nb…

Share Button
จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จ่ายเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Share Button
ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบโรงเรียนทวีธาภิเศก ว่าด้วยระเบียบปฏิบัตินักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓

Share Button
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 / 2563

  ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 …

Share Button
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทวีธาภิเศ…

Share Button
Page 1 of 612345...Last »